Vad är hälsa?

Hälsa är ett begrepp som är normalt att använda dagligen. Hälsa är bra. Hälsa är viktigt. Men vad är hälsa egentligt, och vad täcker den? Vi tittar närmare på begreppet hälsa.

Fysiskt och mentalt tillstånd

Hälsa är ett begrepp som beskriver en människas tillstånd och välbefinnande. Tillståndet kan vara både fysiskt och mentalt och det är viktigt att skilja på de två när man tänker på hälsa. En dålig mental hälsa kan inte ses på en människa men det kan oftast se om människan har fysiska men.

Hälsa är inte bara att vara frisk

Många anser att vara fri från sjukdomar är hälsa. Men för mer än 40 år sen beskrev WHO att hälsa inte bara var att vara frisk. Hälsa var däremot att uppnå det största möjliga fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet. En frisk man kan ha svårigheter med det sociala och därför kan man fråga sig hur frisk han är.

Inte att förväxla med lycka

Invändningar emot denna definition av hälsa tyder på att det är mer en beskrivelse av lycka. At vara lycklig är inte samma sak som att ha bra hälsa. Därför måste man ha ett begrepp av vad sjukdom är innan man kan få en förståelse av vad hälsa är. De är två direkta motpoler och vissa menar att det inte har något med socialt välbefinnande att göra. Det går över i kategorin lycklighet.

En odefinierbar benämning

Därför kan det konstateras att hälsa är en benämning som har ett brett spann. Hälsa är en tillståndsbenämning men hur brett den täcker är en definitionsfråga. Hälsa är också en synonym som ligger nära sundhet. Ändå sägs det att hälsa är en benämning som har mer alternativa konnotationer.

Hälsa är viktigt

Oansett hur hälsa definieras och beskrivs så är det viktigt. Det är viktigt för din livskvalitet att du är sund. Hälsa är utgångspunkten för att fungera i samhället på det mest optimala sättet, och den möjligheten förtjänar alla att ha. Tyvärr kommer det alltid att finnas folk som är sjuka eller osunda. De ska ha så lätt för sig som möjligt att uppnå god hälsa, och om det inte är möjligt så ska de passa så bra in som möjligt.

webadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *